Brudager kirke

Brudager kirke er en del af Gudbjerg-Gudme-Brudager pastorat og deler derfor præst, personale og menighedsråd med de to andre kirker. Læs mere om kirkernes aktiviteter og tilbud på hjemmesiden eller følg med på kirkernes Facebook-side. Brudager Kirke er opført i år 1300 og hørte frem til 1931 til Broholm Gods, hvorefter den blev gjort til…

Gudmekoret

Gudmekoret er et firestemmigt blandet kor, der synger et meget varieret repertoire med både danske og udenlandske sange, små satser og andet godt, der passer til koret. Alle med “en tone i livet” og lyst til at synge kan være med, og man bliver vejledt til at finde sin stemme i koret. Det er en…