Brudager forsamlingshus
Brudager forsamlingshus

Brudager forsamlingshus

Forsamlingshuset er bygget i 1896 og er i flere omgange blevet udvidet mod vest. Huset blev bygget som et foreningshus, og her har husflidsforeningen, afholdsforeningen, husmoderforeningen, landboforeningen og kvægavlsforeningen m.m. holdt deres møder. Huset var i mange år et afholdshus. Kun ved fester måtte der nydes begrænset mængde alkohol. I dag er huset mødested for byens borgere, og fungerer desuden som såkaldt nøglehus, hvor større private selskaber kan leje sin ind til en overkommelig pris.

Husets drift finansieres med indtægter fra udlejning af huset og medlemskontingenter. Det løbende vedligehold varetages af frivillige, og byens håndværkere yder et stort arbejde for at Forsamlingshuset kan bevares med en fornuftig drift. Huset har rent vedligeholdelsesmæssigt fulgt godt med tiden. Det fremstår pænt og lyst, og der forefindes et godt og funktionelt køkken og flotte garderobe og toiletforhold. Huset kan rumme op til 80 personer.

2-3 gange årligt holdes der fællesspisning i forsamlingshuset med ca. 50 deltagere. Årets generalforsamling er også godt besøgt. Den afholdes altid Fastelavnsmandag og der serveres ofte smørrebrød. Forsamlingshuset åbner stadig dørene for lokale foreninger. Således holder både Brudager Folkedansere, Brudager Ældreklub og foreningen ‘De kedelige mænd’ til i huset. Forsamlingshuset åbner også gerne dørene for kulturelle arrangementer som f.eks. koncerter, foredrag og lignenden.

Kontakt

Adresse: Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup

Formand: Ane Jensen

Telefon: 21 73 11 05 / 27 74 27 15

E-mail: brudagerbylaug@gmail.com

HJEMMESIDE