Brudager landsbykirke
Brudager landsbykirke

Brudager Bylaug

Selvom Bylauget for længst har mistet sin oprindelige funktion som et slags sogneråd, har de d og stadig en enkelt vigtig opgave at udføre. Efter sigende skulle Brudager være det eneste sted i landet, hvor byens borgere ejer kirkens klokker. Oprindeligt havde kirken ikke klokker, men det syntes byen, at den skulle have, og derved blev de nuværende klokker indkøbt. Klokkerne er siden 1840 blevet administreret af Bylauget, som indkasserede penge, når der forgik kirkelige handlinger. Prisen for en ringning var indtil 1996 66 øre. Herfra blev der indgået en ny aftale mellem kirke og bylaug, og i dag betaler kirken 50 kr. årligt for ringning til alle kirkehandlinger. Dette beløb fremgår stadig af Bylaugets regnska bliver alle kirkelige handlinger, bryllupper og begravelser bekendtgjort.

I Brudager er Bylauget og Forsamlingshusets bestyrelse ét og samme.

Kontakt

Formand: Ane Jensen

Kasserer: Hanne Bønløkke